زمان انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ -

هوای پایتخت سالم است

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوا را ۸۲ و در وضعیت سالم اعلام کرد.

سرای نور؛وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ هفدهم تیرماه  ۹۶ در وضعیت «سالم» بوده است.

در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۳۳)