زمان انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ -

سوریه اولین فاتح ایران در مقدماتی جام‌های جهانی

ایران برابر تیم ملی فوتبال کره جنوبی در خاک حریف با 10 بازیکن هم بازنده نشد تا دوره بی شکستی ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی به طور متوالی به 20 بازی برسد.

سرای نور؛تیم ملی فوتبال ما در بهار ۱۳۵۲ برای اولین بار در مقدماتی جام جهانی شرکت کرد. ایران در سال ۱۹۷۴ برابر استرالیا و سوریه، در سال ۱۹۹۰ برابر چین، در سال ۱۹۹۴ برابر کره جنوبی، عراق  و عربستان، در سال ۱۹۹۸ مقابل عربستان،قطر و ژاپن، در سال ۲۰۰۲ روبروی بحرین وایرلند، در سال ۲۰۰۶ برابر اردن و ژاپن، سال ۲۰۱۰ برابر عربستان و بالاخره در سال ۲۰۱۴ مقابل تیم های لبنان و ازبکستان بازنده بود؛ اما برخی از این باخت ها در فواصل طولانی برایمان ثبت شده است. نکته جالب این که سوریه، حریف آخر ما در مسابقات این دوره، اولین باخت را بر ما در تاریخ مقدماتی جام جهانی تحمیل کرده است!

*سال ۱۹۷۴: ۸ بازی /۲باخت
*سال ۱۹۷۸: یازده بازی /  بدون باخت
*سال ۱۹۹۰:شش بازی  / یک باخت
*سال ۱۹۹۴:یازده بازی / ۳باخت
*سال ۱۹۹۸:هفده بازی/  ۳باخت
*سال ۲۰۰۲:چهارده بازی/ ۲باخت
*سال ۲۰۰۶:دوازده بازی/  ۲باخت
*سال ۲۰۱۰:چهارده بازی/  یک باخت
*سال ۲۰۱۴:شانزده بازی/  ۲باخت
*سال ۲۰۱۸:تا امروز  ۱۷بازی/صفر باخت

تیم ملی فوتبال ما تا به حال ۱۲۶ بار در مقدماتی جام جهانی حاضر بوده و در بازیهای متوالی به شماره های زیر بازنده شده است.

شماره ۶:سوریه در مقدماتی جام جهانی ۱۹۷۴
شماره ۷:استرالیا در مقدماتی جام جهانی ۱۹۷۴
شماره ۲۴:چین در مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۰
شماره ۳۲:کره جنوبی در مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۴
شماره ۳۴:عراق در مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۴
شماره ۳۶:عربستان در مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۴
شماره ۴۸:عربستان در مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸
شماره ۵۰:قطر در مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸
شماره ۵۱:ژاپن در مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸
شماره ۶۳:بحرین در مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲
شماره ۶۶:ایرلند در مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲
شماره ۷۰:اردن در مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۶
شماره ۷۹:ژاپن در مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۶
شماره ۹۰:عربستان در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰
شماره ۱۰۴:لبنان در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴
شماره ۱۰۶:ازبکستان در مقدماتی جام جهانی

کلیدواژه ها:
زمان انتشار: ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶

مطالب مرتبط


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو