زمان انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ -

بدهی۹۱هزارمیلیاردی بانک‌هابه بانک‌مرکزی

جدیدترین آمارهای اقتصادی در بخش پولی و بانکی، از افزایش ۱۲.۲ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یکسال اخیر و ۹.۸ درصدی حجم این بدهی‌ها نسبت به ۵ ماه گذشته حکایت دارد.

به گزارش سرای نور؛ به نقل از بانک مرکزی، این بانک جدیدترین آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها، مالی و بودجه و بازار سرمایه را منتشر کرد که بر اساس جداول منتشر شده در بخش «خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی»، مجموع دارایی خارجی بانک مرکزی در ۵ ماه اخیر کاهش داشته است.

آمار دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی نشان می‌دهد که مجموع داریی خارجی بانک مرکزی در مرداد ماه ۳.۳ درصد نسبت به اسفند سال گذشته کاهش داشته و این دارایی‌ها به به ۳۴۰ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

اما در پنج ماهه اول امسال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲۱ درصد رشد داشت و به ۶۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان رسید. از این میزان ۳۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است که در پنج ماهه اول امسال ۴۲.۶ درصد رشد داشته و ۲۸ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان دیگر سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است که در پنج ماهه اول امسال فقط ۱.۹ درصد رشد داشته است.

حجم کل بودجه عمومی سال جاری ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است و با توجه به اینکه دولت مجاز به دریافت حداکثر ۳ درصد بودجه عمومی از بانک مرکزی به عنوان تنخواه است، بدهی دولت در ۵ ماهه اول حداکثر ۸ هزار و ۱۰ میلیارد تومان جای رشد داشت اما در این مدت ۱۰ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان به حجم بدهی افزوده شده است.

بدهی ۹۱ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی به بانک مرکزی

بررسی جداول خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی همچنین حاکی از آن است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۹۱ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان است که در یک سال منتهی به مردادماه سال جاری ۱۲.۲ درصد و پنج ماهه اول امسال ۹.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.

سایر دارایی‌های بانک مرکزی با ۲۷۶.۱ درصد افزایش ۸ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان محاسبه شده است. در مجموع کل دارایی‌های بانک مرکزی ۵۱۰ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان است که در پنج ماهه اول امسال ۳.۴ درصد رشد داشته است.

مجموع اسکناس و مسکوک در پنج ماهه اول امسال تغییر نداشته و ۴۸ و ۷۶۰ میلیارد تومان محاسبه شده است. از این میزان ۳۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان اسکناس مسکوک در دست اشخاص، ۱۰ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان نزد بانک‌ها و ۵ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان نزد بانک مرکزی قرار دارد.

سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پنج ماهه اول امسال ۹.۱ درصد رشد داشته و به ۱۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از این میزان سپرده قانونی ۱۱۲ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان و سپرده دیداری ۴ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان است.

سپرده‌گذاری دولت نزد بانک مرکزی ۲۲.۲ درصد کاهش یافت

مجموع سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در مدت مذکور ۲.۱ درصد و در یک سال منتهی به مردادماه امسال ۲۲.۲ درصد کاهش یافته و ۳۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ۲۸ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان و سپرده‌های شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۴ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان است.

بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در بازه زمانی اسفند ۹۴ تا مرداد ۹۵ به میزان ۱.۶ درصد و در یک سال منتهی به مردادماه امسال ۴.۷ درصد کاهش یافته است. مجموع بدهی‌های ارزی ۱۵۵ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان است.

حجم کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۳۰.۱ درصد در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ‌یک هزار و ۶۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان بوده است. در ۵ ماه منتهی به مرداد رشد سپرده‌ها ۸.۹ درصد بوده است.

در مرداد ماه نسبت به مرداد ماه سال قبل رشد سپرده‌های دیداری ۱۱۵ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۲۹.۴ درصد، سپرده‌های قرض‌الحسنه ۴۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان و سایر ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درج شده است.

رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در ۵ ماهه اول امسال با وجود برخی نگرانی‌ها نسبت به کاهش آن، ۸.۳ درصد رشد داشته که ۰.۲ درصد بیش از رشد نقدینگی بوده است.

بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی در مردادماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲۹.۳ درصد افزایش داشته و به ۱۷ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بالغ شده است.

بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در این مدت ۰.۶ درصد رشد کرده و در گزارش بانک مرکزی ۵۷ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان ثبت شده است.

بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری ۱۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان درج شده که در پنج ماهه امسال ۳۰.۳ درصد افزایش داشته است.

بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری در دوازده ماه منتهی به مرداد ۲۰.۸ درصد و در پنج ماهه اول امسال ۳.۹ درصد افزایش داشته و ۳۵ هزار و ۲۰ میلیارد تومان شده است. این بدهی به بانک‌های تخصصی ۴۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی ۵۸ هزار و ۲۰ میلیارد تومان است.

منبع:مهر

کلیدواژه ها:
زمان انتشار: ۲۵ مهر, ۱۳۹۵

مطالب مرتبط


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو