زمان انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۵ -

در مراسم شورای اداری صورت پذیرفت

تجلیل مسئولان شهرستان نور از سه مدال آور پاراالمپیک ریو ۲۰۱۶

مسئولان شهرستان نور از مدال آورن پارا المپیک ریو تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار سرای نور؛ همزمان  با  جلسه شورای اداری  شهرستان نور، دستگاههای  مختلف  شهرستان نور, شورا و شهرداری‌ها از محمد خراط، لطف الله جنگجو و حمزه محمدی، افتخار آفرینان و مدال آوران پارا المپیک ریو ۲۰۱۶ با اهدای لوح و  هدایایی تقدیر و تجلیل کردند.

 

 

 

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b2%db%b3%db%b8%db%b3%db%b1

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b2%db%b3%db%b9%db%b0%db%b5

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b2%db%b4%db%b1%db%b1%db%b8

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b1%db%b5%db%b0%db%b8

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b1%db%b5%db%b4%db%b4

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b1%db%b5%db%b4%db%b7

 

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b1%db%b6%db%b1%db%b8

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b1%db%b5%db%b5%db%b7

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b1%db%b7%db%b3%db%b8

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b1%db%b7%db%b5%db%b8

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b1%db%b8%db%b5%db%b9

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b2%db%b0%db%b0%db%b3

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b2%db%b0%db%b3%db%b0

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b2%db%b1%db%b0%db%b1

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b2%db%b1%db%b2%db%b8

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b2%db%b2%db%b0%db%b7

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b2%db%b2%db%b1%db%b8

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b2%db%b4%db%b1%db%b6

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b2%db%b7%db%b3%db%b8

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b2%db%b6%db%b5%db%b5

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b2%db%b5%db%b2%db%b8

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b2%db%b2%db%b4%db%b9

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b1%db%b9%db%b0%db%b3

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b1%db%b6%db%b5%db%b4

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b2%db%b5%db%b2%db%b2

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b2%db%b5%db%b0%db%b1

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b2%db%b4%db%b5%db%b8

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b2%db%b4%db%b4%db%b5

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b3%db%b8%db%b0%db%b6

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b3%db%b3%db%b8%db%b2%db%b0

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b2%db%b4%db%b2%db%b0%db%b1

کلیدواژه ها:
زمان انتشار: ۲۹ مهر, ۱۳۹۵

مطالب مرتبط


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو