زمان انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۵ -

پرستاران تافته جدا بافته در صدور پروانه صلاحیت حرفه ای

پروانه مطب پزشکان را سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان صنفی صادر می کند، اما معلوم نیست چرا پرستاران تافته جدا بافته شده اند و این مسئولیت از سازمان نظام پرستاری سلب شده است.

به گزارش سرای نور؛ جامعه پرستاری کشور همچون سایر صنوف و حرفه های شغلی، دارای یک سازمان صنفی است که می بایست از حق و حقوق پرستاران در امور صنفی دفاع کند. این در حالی است که در ماجرای «صدور پروانه صلاحیت حرفه ای» برای پرستاران، این مسئولیت از سازمان صنفی پرستاران سلب شده است.

اساس صلاحیت حرفه ای را قبول داریم

محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه اساس صلاحیت حرفه ای را قبول داریم، گفت: برای اجرای صلاحیت حرفه ای باید ساز و کارهای مناسبی در نیروهای استاندارد ایجاد شود.

وی با عنوان این مطلب که تا بستر صلاحیت حرفه ای برای پرستاران ایجاد نشود، امکان اجرای آن در بیمارستان ها ممکن نخواهد بود، افزود: پرستاران تمایل به اجرای این آیین نامه دارند اما متاسفانه در اصل صلاحیت حرفه ای پرستاران باعث ایجاد محدودیت کاری آنها شده است.

شریفی مقدم با اشاره به اینکه راهنمای بالینی باید سال ها پیش در مراکز درمانی و بیمارستان ها اجرا می شد، تاکید کرد: طبق این آیین نامه باید تمام فعالیت ها و کارها در بیمارستان ها بر اساس راهنمای بالینی انجام شود.

اعطای پروانه صلاحیت پرستاران باید صنفی باشد

دکتر اصغر عبادی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری در خصوص صدور پروانه صلاحیت حرفه ای در کشورهای مختلف، گفت: در برخی کشورها صدور این پروانه توسط سازمان های حرفه ای و صنفی همانند سازمان نظام پرستاری و در بعضی از کشورها به عنوان مطالبه حاکمیتی و سازمان های رسمی پرستاری و تحت نظر وزارت بهداشت متبوع خود ارائه می گردد.

وی اظهار داشت: صدور پروانه صلاحیت حرفه ای یکی از آرزوهای دیرینه جامعه پرستاری بوده است و باید در جهت اجرای آن کوشش نمود و اینکه توسط چه نهادی اعطا شود بحث ثانوی بوده زیرا پرستاران باید در وهله اول از تصویب و اجرای آن استقبال نمایند و اعطای آن در مرحله بعد قرار می گیرد.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای به پرستاران باید همانند عرف در جامعه و دیگر صنوف باشد همانطور که اعضای نظام مهندسی ، روانشناسان و پزشکی از سازمان صنفی خود پروانه صلاحیت حرفه ای اخذ می نمایند و تجربه خوبی در کشور داشته است بنابراین پرستاران نیز می بایست این پروانه را توسط سازمان نظام پرستاری دریافت کنند زیرا سازمان نظام پرستاری از این کفایت برخوردار است تا تفیض شدن این مسئولیت حاکمیتی را برعهده گیرد.

وی خاطر نشان شد: با توجه به گستره جمعیتی زیاد پرستاران نیاز به امکانات جدی و فراوانی برای شروع دارد وجود دارد و در بدو اجرا و الزامات اجرایی این موضوع بهتر است وزارت بهداشت پیش قدم باشد و طی پروتکلی که سازمان نظام پرستاری با وزارت بهداشت تنظیم نماید که در آینده  این وظیفه را در اختیار خود گیرد .

عبادی افزود: در ابلاغیه آئین نامه اجرای پروانه صلاحیت حرفه ای نقش سازمان نظام پرستاری به شدت کمرنگ نشان داده شده و باید در شورای صلاحیت حرفه ای تعداد نمایندگان نظام پرستاری را افزایش داد تا مشکل را برطرف نمود.

وی یادآور شد: هدف پروانه صلاحیت حرفه ای رجیستر شدن پرستاران است و این پروانه به پرستاران فارغ التحصیل آکادمیک اعطا می شود و مابقی افرادی که به صورت غیر حرفه ای در کنار پرستاران مشغول فعالیت هستند، گواهی های مهارت آموزی دریافت می کنند و نگرانی پرستاران برای ورود کمک پرستاران را منتفع می نماید.

تلاش در جهت پرستار ستیزی

علی اکبر مظلوم رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری آمل افزود: اعطای صلاحیت حرفه ای در درجه اول باعث رشد سطح علمی و ایجاد استقلال حرفه ای  به پرستاران شده و بعد از آن نظام پرستاری را دارای وجهه قانونی کرده و از حالت ایرادات قبلی که شامل اجباری نبودن و عضویت یا عدم عضویت آن تاثیری بر روند کار نداشته بیرون خواهد آورد.

وی با اشاره به  اینکه اعطای صلاحیت حرفه ای مطابق عرف و قانون باید توسط سازمان های صنفی صادر گردد همانند نظام مهندسی و نظام پزشکی، اظهار داشت: آنچه که در زمان تصویب صلاحیت حرفه ای و قوانین موجود و مصاحبه های انجام شده در دوره قبل که در سایت سازمان هم موجود هست باید از طریق سازمان نظام پرستاری اعطا می شد اما چرا در حال حاضر باید توسط معاونت پرستاری وزارت بهداشت اعطا شود و چرا نقش سازمان در این میان بسیار کمرنگ دیده شده است.

مظلوم تصریح کرد: اگر صلاحیت حرفه ای توسط سازمان نظام پرستاری اعطا شود، مطمئنأ در جهت پیشرفت سطح علمی پرستاران و قدرتمندتر شدن تنها نهاد حمایت کننده پرستاری در طول تاریخ پرستاری خواهد بود اما زمانی که از طرف وزارت اعطا می شود مانند سایر اقداماتی که پرستاران انجام می دهند و به نفع پزشکان تمام می شود، خواهد شد .

وی خاطر نشان شد: آنچه که در این اعطا توسط وزارت بهداشت مشهود است مطمئنأ موجب بهبود اوضاع نخواهد شد به خصوص که تجربه نشان داده هیچ یک از اقدامات قبلی وزارت به نفع پرستاری نبوده و این هم نخواهد توانست که پرستاران را به نتیجه مطلوب برساند و همانطور که در نامه ارسالی داده شده مشهود هست بازهم به نفع افراد خودشان رقم خواهد خورد.

مظلوم با بیان این که متاسفانه  افرادی که تحت عنوان معاونت پرستاری در وزارت بهداشت حضور دارند همانطور که واضح و مبرهن هست قصد به زمین زدن اعتبار سازمان نظام پرستاری و عدم پیشرفت این واحد صنفی قدرتمند را دارد افزود:  چرا که اگر صلاحیت حرفه ای توسط سازمان اعطا شود نگاه یکسوگرایانه در آن از بین رفته و همه پرستاران در نگاه سازمان یکی بوده و هیچ برتری در بین افراد وجود نخواهد داشت.

وی یادآور شد: این اقدام وزارت بهداشت و معاونت پرستاری در جهت ضربه زدن به بدنه پرستاری و نظام پرستاری بوده و قرار دادن نقش نظام پرستاری در حد نظام پزشکی و حتی دخالت نظام پزشکی در اعطای این صلاحیت بازهم در جهت پرستار ستیزی است.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری آمل، راهکار بازگرداندن این مورد به سازمان نظام پرستاری را از طریق بررسی و پیگری این موضوع توسط حوزه حقوقی و اساتید در کمیته حقوقی این سازمان دانست.

منبع:مهر

زمان انتشار: ۶ اسفند, ۱۳۹۵

مطالب مرتبط


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو