زمان انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۵ -

رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:

ایران رتبه سوم رشد علم را در دنیا کسب کرد

رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: بر اساس نمایه آی .اس .آی، جمهوری اسلامی ایران رتبه سوم دنیا را در رشد علم کسب کرد.

به گزارش سرای نور؛دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با اساتید دانشگاه ها هدایت مقالات علمی به سمت نیازهای کشور را در کنار لزوم حفظ شتاب تولید علم مورد تاکید قرار دادند و یکی از شروط لازم برای تبدیل علم به ثروت و قدرت، نگاه همه جانبه به تولید علم است، بنابراین لازم است تا مفهوم توسعه علمی به صورت کامل مورد توجه سیاستگذاران علمی قرار گیرد. سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری علاوه بر کمیت تولید علم، تولید علم برتر، دیپلماسی علمی، مرجعیت علمی و اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده را مورد تاکید قرار داده اند.

افزایش سهم ایران از کل کمیت تولید علم دنیا در پایگاه استنادی آی.اس.آی

دهقانی گفت: مقایسه اطلاعات سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در پایگاه استنادی آی.اس.آی تا تاریخ ۸/۴/۱۳۹۵ نشان می دهد که اطلاعات مدارک در آی.اس.آی هنوز کامل نشده است یا همانند برخی سالها از یک رشد منفی برخوردار است. رشد کل علم دنیا در آی.اس.آی منفی ۰.۴% ( چهار دهم درصد) است. در سال ۲۰۱۴ در این پایگاه ۲.۳۱۶.۵۵۴ (حدود دو میلیون و سیصد و شانزده هزار) مدرک و در سال ۲۰۱۵ در این پایگاه ۲.۳۰۷.۵۳۴ (حدود دو میلیون و سیصد و هفت هزار) مدرک نمایه شده است.

وی افزود: سهم کمیت تولید علم کشور در پایگاه استنادی آی.اس.آی در سال ۲۰۱۳ برابر با ۱.۳% (یک ممیز سه دهم درصد) بود. این مقدار در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته و به ۱.۴% (یک ممیز چهار دهم درصد) رسید. این مقدار در سال ۲۰۱۵ به ۱.۵% (یک و نیم درصد) رسید و در سال ۲۰۱۶ مجددا این مقدار افزایش یافته به نحوی که تاکنون سهم ایران از کل کمیت تولید دنیا برابر با ۱.۸% ( یک ممیز هشت دهم درصد) است.

افزایش کمیت تولید علم کشور در پایگاه استنادی آی.اس.آی

سرپرست ISC گفت: اطلاعات پایگاه استنادی آی.اس.آی در سال ۲۰۱۵ بسیار کامل تر از اسکوپوس است، بنابراین استناد به این پایگاه تصویر بهتری از علم کشور را فراهم می آورد. علیرغم اینکه اطلاعات پایگاه استنادی آی.اس.آی در سال ۲۰۱۵ هنوز تکمیل نشده یا کاهش یافته است، تعداد مدارک کشور نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رشد هشت درصدی را نشان می دهد. تعداد مقالات ایران در این پایگاه در سال ۲۰۱۴ تعداد ۳۱.۵۸۶ (حدود سی و یک هزار) بود که در سال ۲۰۱۵ به ۳۴.۳۵۹ (حدود سی و چهار هزار) مورد رسید.

جایگاه سوم دنیا از لحاظ رشد کمیت تولید علم

دهقانی اظهار داشت: مقایسه تعداد مدارک کشور در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ در پایگاه استنادی آی.اس.آی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا نشان می دهد که رشد کمیت تولید علم جمهوری اسلامی ایران حدود ۸% است. دو کشور روسیه و استرالیا قبل از ایران قرار دارند. رشد این دو کشور به ترتیب حدود ۱۳% و ۹% بوده است. فاصله دقیق ایران از استرالیا ۰.۸% (هشت دهم درصد) و فاصله دقیق ایران از روسیه ۳.۸% (سه ممیز هشت دهم درصد) است. برزیل با یک رشد حدود ۷% بعد از ایران قرار دارد و سه کشور لهستان، ترکیه و انگلستان با ۶% رشد جایگاه های بعدی را از لحاظ رشد کمیت تولید علم به خود اختصاص داده اند.

افزایش سهم علم کشور از کل کمیت تولید علم دنیا در اسکوپوس

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: براساس آخرین اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی اسکوپوس در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۵، سهم جمهوری اسلامی ایران از کل تولید علم دنیا در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱.۹% (یک ممیز نه دهم درصد) است. در سال ۲۰۱۰ سهم ایران از کل تولید علم دنیا برابر با ۱.۲% (یک ممیز دو دهم درصد) و در خلال سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ این رقم حدود ۱.۵% (یک و نیم درصد) بوده است.

رشد منفی کمیت تولید علم جهان به دلیل کامل نشدن اطلاعات سال ۲۰۱۵ در اسکوپوس

دهقانی افزود: براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی اسکوپوس تا تاریخ ۸/۴/۱۳۹۵، اطلاعات مدارک سال ۲۰۱۵ در این پایگاه هنوز کامل نشده است. کل تولید علم دنیا در سال ۲۰۱۴ برابر با ۲.۸۶۶.۴۷۸ (حدود دو میلیون و هشتصد و شصت هزار) و در سال ۲۰۱۵ برابر با ۲.۷۰۳.۸۶۴ (حدود دو میلیون و هفتصد هزار) مدرک بود. رشد کل تولید علم دنیا در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ منفی حدود ۶% بوده است. علت این امر کامل نشدن اطلاعات سال ۲۰۱۵ در پایگاه استنادی اسکوپوس یا کاهش تولید علم نمایه شده در این پایگاه است.

رشد منفی کمیت تولید علم کشورهای مختلف دنیا به دلیل کامل نشدن اطلاعات سال ۲۰۱۵ در سایمگو

دهقانی در ادامه گفت: هر چند وبگاه سایمگو اطلاعاتش را از پایگاه استنادی اسکوپوس دریافت می کند اما این وبگاه کاملا به روز نیست، بنابراین استناد به این وبگاه در جایی که اطلاعات به روز و دقیق مد نظر است، مشکل زا خواهد بود، اما سهولت دسترسی نسبت به پایگاه های آی.اس.آی و اسکوپوس باعث می شود تا به این منبع دسته دوم نیز استناد صورت گیرد. به عنوان مثال کمیت تولید ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس در سال ۲۰۱۵ برابر با ۴۱.۲۵۰ (حدود چهل و یک هزار) مدرک است در حالی که در وبگاه سایمگو رقم ۳۹.۷۲۷ (حدود سی و نه هزار) مدرک برای ایران درج شده است.

وی افزود: به دلیل کامل نشدن اطلاعات سال ۲۰۱۵ در پایگاه استنادی اسکوپوس، اطلاعات پایگاه سایمگو نیز برای سال ۲۰۱۵ اطلاعات کمتری را نسبت به سال ۲۰۱۴ برای سایر کشورهای جهان نمایش می دهد نکته ای در تحلیل کمیت تولید علم بایستی مدنظر قرار گیرد.

دهقانی گفت: مقایسه اطلاعات کمیت تولید علم غالب کشورها در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ براساس وبگاه سایمگو نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا، چین، انگلستان، آلمان، ژاپن، هند، فرانسه، ایتالیا، کانادا، استرالیا، اسپانیا، کره جنوبی، برزیل، هلند، ایران، سوئیس، تایوان، ترکیه، لهستان، سوئد، بلژیک، مالزی، دانمارک، اتریش، پرتغال، اسلواکی، مکزیک، نروژ، آفریقای جنوبی، رژیم اشغالگر قدس، سنگاپور، فنلاند، یونان، هنگ کنگ، مصر، رومانی، نیوزیلند، تایلند، آرژانتین و بسیار دیگر از کشورهای دنیا به ترتیب رشد منفی ۹%، ۱۳%، ۶%، ۹%، ۱۴%، ۳%، ۱۰%، ۷%، ۹%، ۶%، ۸%، ۶%، ۶%، ۷%، ۸%، ۶%، ۱۸%، ۲%، ۶%، ۶%، ۷%، ۱۶%، ۵%، ۶%، ۵%، ۶%، ۹%، ۶%، ۱۰%، ۷%، ۶%، ۷%، ۱۱%، ۱۲%، ۲%، ۱۰%، ۸%، ۱۲%، ۷% داشته اند.

منبع:مهر

کلیدواژه ها:
زمان انتشار: ۹ تیر, ۱۳۹۵

مطالب مرتبط


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو