زمان انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۵ -

۴ وزیر مهمان کمیسیون ها/گزارش ابتکار از شهادت ۳ محیط بان

وزرای آموزش و پرورش، صنعت،معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان برای ارائه گزارش از برنامه های وزارتخانه هایشان در کمیسیون های تخصصی حضور می یابند.

به گزارش سرای نور؛ کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی هفته جاری تشکیل جلسه خواهند داد.

دستور کار جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس از تاریخ شنبه( ۱۲ تیر) تا سه شنبه (۱۵ تیر) اعلام شد که به شرح زیر است:

۱- کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی

یکشنبه

اولین نشست اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی آیین‌نامه قبلی و تدوین آیین‌نامه داخلی جدید کمیسیون و سایر مسائل مطروحه

دوشنبه

اولین نشست عمومی کمیسیون برای برگزاری انتخابات هیأت‌رئیسه کمیسیون، تعیین ۴ نفر از اعضاء برای معرفی به صحن علنی مجلس جهت انتخاب ۲ نفر عضو هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور و نیز بررسی و تصویب آیین‌نامه داخلی پیشنهادی

۲- کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی

سه‌شنبه

مباحث عمومی کمیسیون و تصمیم‌گیری برای موارد ارجاعی

۱- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

شنبه

نشست کمیته بررسی برنامه ششم توسعه

یکشنبه

۱- تبادل اخبار

۲- بررسی و تصویب آیین‌نامه داخلی کمیسیون

۳- بررسی  و تعیین اولویت طرحها و لوایح معوق

۴- تعیین اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیته‌های اصلی و فرعی بر اساس اولویت

دوشنبه

۱- تبادل اخبار

۲- دعوت از وزیر آموزش و پرورش به همراه معاونین جهت معرفی و آشنایی با شرح وظایف

۳- بررسی لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعاده شده از شورای نگهبان (چاپ ۴۱)

۲- کمیسیون اجتماعی

یکشنبه

۱- برگزاری انتخابات شوراها و مجامع مرتبط به شرح زیر:

الف- ستادساماندهی وحمایت از مشاغل خانگی

ب- شورای حقوق و دستمزد

ج- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

د- شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت

ه‍- هیأت عالی گزینش

و- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

ز- شورای عالی اداری

۲- انتخاب یک نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

۳- دعوت از ریاست کمیته امداد حضرت امام (ره) جهت ارائه گزارش

دوشنبه

۱- تصویب آیین‌نامه داخلی کمیسیون

۲- بررسی لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط  خاص (اعاده شده از شورای نگهبان)

۳- کمیسیون اقتصادی

یکشنبه

۱- بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از سوی شورای نگهبان) (چاپ ۳۱)

۲- انتخاب یک‌نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در اجرای بند (۱) ماده (۴۸) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۳- نشست با رئیس و معاونین کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و استماع گزارش عملکردی آنان

دوشنبه

انتخاب اعضای کمیسیون و دیگر نمایندگان جهت نظارت در دستگاههای مختلف حسب قوانین مربوطه

سه‌شنبه

جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون و بررسی اخبار اقتصادی روز

۴– کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

یکشنبه

۱- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

۲- انتخاب یک نفر از اعضای محترم کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با استناد به ماده (۴۸) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۳- انتخاب نمایندگان جهت عضویت در مجامع و هیأت‌ها به شرح ذیل:

الف- شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مبتنی بر بند (۱۲) ماده (۲) قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران- مصوب ۶/۲/۱۳۹۴

یکشنبه

ب- هیأت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت مبتنی بر بند ۵ ماده (۱) قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت مصوب ۲۰/۶/۱۳۷۳

پ- کمیته اجراء و پیگیری و هماهنگی‌های لازم جهت حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ماده (۵) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۶۹

ت- دبیرخانه دائمی کنفرانس‌های بین‌المللی فلسطین قانون اصلاح ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۲۹/۳/۱۳۴۸

ث- هیأت امناء مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مبتنی بر تبصره ماده (۷) اساسنامه مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مصوب ۸/۱۰/۱۳۷۰

۴- جمع‌بندی نهایی آیین‌نامه داخلی کمیسیون

۵- کمیسیون انرژی

یکشنبه

۱- بررسی آخرین اخبار

۲- انتخاب و معرفی دو نفر از نمایندگان به صحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت عضویت در شورای عالی انرژی

۳- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

۴- ادامه بررسی و تصویب آیین‌نامه داخلی کمیسیون انرژی

دوشنبه

۱- بررسی آخرین اخبار

۲- گزارش معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در حوزه قانونگذاری، تنقیح قوانین و…

۳- گزارش معاون نظارت مجلس شورای اسلامی جهت تبیین نقش نظارتی

۶- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

یکشنبه

۱- انتخاب و معرفی اعضای ناظر کمیسیون در مجامع و شوراها

۲- انتخاب و معرفی عضو کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی

۳- بررسی و تصویب آیین‌نامه داخلی و تشکیل کمیته‌ها و کارگروههای کمیسیون

سه‌شنبه

بحث، بررسی و تصویب برنامه‌کاری پیشنهادی کمیسیون برای سال اول دوره دهم

۷- کمیسیون بهداشت و درمان

یکشنبه

– استماع گزارش حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه تعیین ناظرین در مجامع، هیأتها و شوراها

۲- معرفی نمایندگان ناظر برای عضویت و شرکت در جلسات مجامع، هیأتها و شوراها جهت انتخاب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی (مطابق ماده ۲۱۸ آیین‌نامه داخلی) و انتخاب یک‌نفر جهت عضویت در کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در اجرای بند (۱) ماده (۴۸) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۳- استماع گزارش امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته درمورد تنقیح قوانین بخش سلامت توسط آن معاونت

دوشنبه

۱- ادامه بررسی آیین‌نامه داخلی کمیسیون

۲- انتخاب اعضای کمیته‌های فرعی (مطابق با ماده (۶۳) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۳- بررسی طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می‌نمایند. (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپ ۲۲)

۴- بررسی ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضای مجازی (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپ ۳۶)

۵- بررسی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ بر اساس
دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی آنان (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپ ۲۶)

۸- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

یکشنبه

۱- جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون

الف- بررسی کلیات آیین‌نامه داخلی کمیسیون

ب- بررسی تدوین الگوی جامع تقنینی و نظارتی کمیسیون

۲- جلسه کمیسیون:

الف- قرآن

ب- بررسی آخرین اخبار

پ- بررسی و تصویب آیین نامه داخلی کمیسیون

ت- انتخابات و معرفی دو برابری ظرفیت متقاضیان شرکت در شوراهای ملی

ث- انتخاب یکی از اعضاء برای عضویت در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

ج- انتخاب ۳ نفر از اعضا جهت عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور

چ- انتخاب اعضای کمیته‌های فرعی

سه‌شنبه

ادامه بررسی انتخاب اعضای کمیته‌های فرعی

تعیین تکلیف طرحهای اعاده شده از شورای نگهبان

۹- کمیسیون صنایع و معادن

یکشنبه

۱- اخبار

۲- گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملکرد و برنامه‌ها

۳- بررسی لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپ ۴۲)

۴- انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها:

الف- انتخاب دو نفر از  نمایندگان عضو کمیسیون  به‌منظور انتخاب یک نفر بعنوان نماینده ناظر در «شورای رقابت» در صحن علنی مجلس

ب- انتخاب دو نفر از میان نمایندگان عضو و غیرعضو کمیسیون جهت انتخاب یک نفر نماینده ناظر در «شورای عالی معادن» در صحن علنی مجلس

پ- انتخاب دو نفر از میان نمایندگان عضو و غیرعضو کمیسیون جهت انتخاب یک نفر نماینده ناظر در «شورای عالی صنایع دریایی کشور» در صحن علنی مجلس

ت- انتخاب چهار نفر از میان نمایندگان جهت انتخاب دو نفر نماینده ناظر در «شورای عالی استاندارد» در صحن علنی مجلس

ث- انتخاب دو نفر از میان نمایندگان عضو و غیرعضو کمیسیون جهت انتخاب یک نفر نماینده ناظر در «شورای اجرائی فناوری اطلاعات» در صحن علنی مجلس

ج- انتخاب دو نفر از میان نمایندگان عضو و غیرعضو کمیسیون  جهت انتخاب یک نفر نماینده ناظر در «شورای عالی فضایی» در صحن علنی مجلس

چ- انتخاب دو نفر از میان نمایندگان عضو و غیرعضو کمیسیون  به‌منظور انتخاب یک نفر عضو در «کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای جرایم رایانه‌ای» در صحن علنی مجلس

ح- انتخاب یک نفر از میان نمایندگان عضو کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

۱۰- کمیسیون عمران

یکشنبه

– اخبار

۲- استماع گزارش عملکرد و برنامه‌های حوزه مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه با دعوت از آقای نجار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران

۳- استماع گزارش عملکرد نظارتی مجلس و کمیسیون عمران در دوره نهم و معرفی ابزارهای نظارتی مجلس با دعوت از حسین مظفر معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی

یکشنبه

۴- معرفی دو نفر از اعضای کمیسیون عمران جهت انتخاب عضو ناظر مجلس در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

۵- معرفی دو نفر از اعضای کمیسیون عمران جهت انتخاب عضو ناظر مجلس در شورای آمایش سرزمینی

۶- معرفی دو نفر از اعضای کمیسیون عمران جهت انتخاب عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران

۷- معرفی نماینده کمیسیون عمران در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

دوشنبه

– اخبار

۲- دعوت از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی جهت استماع گزارش آخرین وضعیت و عملکرد حوزه حمل و نقل کشور با تمرکز بر احکام برنامه پنجم توسعه، اهداف و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در این بخش

۱۱- کمیسیون فرهنگی

یکشنبه

دعوت از وزیر ورزش و جوانان جهت معارفه و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل ورزش کشور

دوشنبه

– انتخاب نمایندگان ناظر کمیسیون در شوراها، مجامع و هیأتهای ملی

۲- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی

۳- انتخاب اعضای کارگروههای تخصصی

۱۲- کمیسیون قضائی و حقوقی

یکشنبه

۱- انتخاب یکی از اعضای کمیسیون جهت عضویت کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی

۲- انتخاب دو نفر  از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن مجلس به‌منظور تعیین  یک‌نفر عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای جرائم رایانه‌ای

۳- انتخاب دو نفر  از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن مجلس به‌منظور تعیین یک نفر عضو ناظر شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی

۴- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی به‌منظور تعیین یک نفر  عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۵- بررسی آیین‌نامه داخلی کمیسیون

سه‌شنبه

۱- بررسی مانده دستور روز یکشنبه

۲- تعیین اعضای کارگروههای فرعی و انتخاب اعضای هیأت‌رئیسه آنها

۳- تشکیل جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون

۱۳- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

یکشنبه

۱- استماع گزارش خانم دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درخصوص:

الف- سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

ب- تشریح اهداف، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات انجام شده سازمان درسال‌جاری

پ- پیگیری مصوبات شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست

ت- سیاست‌های آتی سازمان در برنامه پنجساله ششم توسعه

ث- موضوع شهادت سه‌محیط‌بان در روزهای أخیر

۲- انتخاب یک‌نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در اجرای ماده (۴۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۳- در اجرای بند(۱) ماده(۲۱۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص انتخابات عضویت نمایندگان ناظر برای عضویت و شرکت در جلسات مجامع، هیأت‌ها و شوراها:

الف- انتخاب و معرفی حداقل دونفر از اعضای کمیسیون به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی آب (در اجرای ماده(۱۰) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۹)

ب- انتخاب و معرفی حداقل دونفر از اعضای کمیسیون به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی ایمنی‌زیستی (در اجرای ماده(۳) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۵/۱۳۸۸)

پ- انتخاب ومعرفی حداقل دونفر از نمایندگان به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست (در اجرای بند(۱) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱)

منبع:مهر

کلیدواژه ها:
زمان انتشار: ۱۱ تیر, ۱۳۹۵

مطالب مرتبط


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو