زمان انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۵ -

سرپرست پایگاه استنادی ISC خبر داد؛

جایگاه بین المللی ۱۱ دانشگاه در علوم زمین/ دانشگاه تهران اول شد

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: وضعیت ۱۱ دانشگاه کشور در رتبه بندی لایدن سال ۲۰۱۶ در حوزه علوم زندگی و زمین نشان می دهد که دانشگاه تهران در رتبه ۸۴ کمیت تولید علم برتر است.

به گزارش سرای نور؛دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر افزود: دانشگاه تهران در بخش مشارکت های بین دانشگاهی و بین المللی نیز با کسب رتبه ۱۰۹ و ۱۶۲ دنیا در صدر دانشگاه های کشور و در جایگاه مطلوبی در سطح بین الملل قرار گرفته است.

دهقانی اظهار داشت: داده های رتبه بندی لایدن تماما از پایگاه استنادی تامسون رویترز وب آو ساینس (ISI) استخراج می شود، اما فقط مجلات هسته در این پایگاه مورد استفاده قرار گرفته که شامل ۷۵ درصد از مجلات برتر ISI می شود.

وی افزود: کمیت تولید علم براساس ۱ درصد، ۱۰ درصد و ۵۰ درصد برتر با توجه به تعداد استنادهای دریافتی مدارک یا همان اثرگذاری آن ها  انتخاب می شوند. بدین ترتیب مقالات بر حسب تعداد استنادهای دریافتی مرتب سازی و سپس انتخاب می شوند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ادامه داد: حوزه علوم زندگی و زمین ۳۹ رشته مختلف شامل علوم کشاورزی، گیاهی، محیط، رفتار،  زیست شناسی، بوم شناسی، مهندسی محیط، علوم و فناوری تغذیه، شیلات، جنگلداری، زمین شناسی، باغبانی، میکروبیولوژی، کانی شناسی، قارچ شناسی، اقیانوس شناسی، جانورشناسی، دامپزشکی و منابع آب است.

وی گفت: دانشگاه لایدن شاخص های مختلفی را مورد سنجش قرار می دهد که عمده ترین آن ها شاخص کیفیت یا همان اثرگذاری و همچنین دیپلماسی علمی هستند. از شاخص کیفیت می توان با عنوان کمیت تولید علم برتر نیز یاد کرد که در این زمینه دانشگاه لایدن کمیت تولید علم هر دانشگاه را در طبقات یک درصد برتر، ۱۰ درصد برتر و ۵۰ درصد برتر قرار می دهد.

دهقانی افزود: در رتبه بندی لایدن سال ۲۰۱۶ حوزه علوم زندگی و زمین دانشگاه های تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و تبریز نیز در دسته ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند.این دانشگاه ها به ترتیب رتبه های ۳۰۶، ۳۲۵، ۳۹۰، ۴۳۲ و ۴۹۵ دنیا را کسب کردند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دانشگاه های علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران و اصفهان نیز به ترتیب رتبه های ۶۰۳، ۶۱۱، ۷۱۴، ۷۱۵ و ۷۲۴ دنیا را کسب کردند.

رتبه دانشگاه های کشور در بین ۷۲۹ دانشگاه برتر بین المللی در حوزه علوم زندگی و زمین در ۶ شاخص

دانشگاه

رتبه کمیت تولید علم

رتبه مشارکت در تولید علم

برتر

۱% برتر

۱۰% برتر

۵۰% برتر

بین دانشگاهی

بین المللی

دانشگاه تهران

۸۴

۳۴۷

۲۴۰

۱۳۵

۱۰۹

۱۶۲

دانشگاه تربیت مدرس

۳۰۶

۶۶۶

۴۴۴

۳۶۲

۳۳۱

۴۳۵

دانشگاه شیراز

۳۲۵

۶۸۹

۵۸۴

۴۹۶

۵۴۴

۵۵۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۹۰

۶۲۷

۶۰۱

۴۷۷

۵۰۶

۵۲۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۳۲

۶۸۵

۵۹۳

۵۱۴

۵۷۷

۵۳۴

دانشگاه تبریز

۴۹۵

۶۰۳

۵۵۹

۵۳۳

۵۵۵

۵۴۲

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶۰۳

۴۹۸

۶۴۵

۶۵۸

۵۷۰

۷۰۵

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۶۱۱

۵۹۵

۶۱۵

۶۳۸

۶۸۸

۷۳۰

دانشگاه شهید بهشتی

۷۱۴

۶۹۲

۶۹۷

۷۴۷

۶۴۸

۶۵۶

دانشگاه علم و صنعت ایران

۷۱۵

۴۶۱

۶۷۱

۷۲۴

۷۷۱

۷۴۳

دانشگاه اصفهان

۷۲۴

۷۹۰

۷۹۰

۷۸۵

۷۳۶

۷۱۳

سرپرست ISC گفت: یک نظام رتبه بندی بیش از هر چیز ابزاری برای تعیین نقاط قوت و ضعف دانشگاه ها است.

وی یادآور شد: نگاهی به وضعیت رتبه دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی لایدن نشان می دهد هر چند نسبت به سال های گذشته تعداد دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی لایدن افزایش یافته است و هر چند که دانشگاه های کشور در مسیر ارتقا کیفیت تولید ات علمی قرار گرفته اند به نحوی که در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ بیشترین میزان رشد در تولید علم برتر از آن جمهوری اسلامی ایران شده است.

دهقانی افزود: اما رتبه دانشگاه های کشور در کمیت تولید علم یک درصد، ۱۰ درصد و ۵۰ درصد برتر پایین تر از رتبه کلی تولید علم برتر کشور است که نشان از  نیاز به توجه بیشتر به کیفیت تولیدات علمی کشور دارد. این مسئله در خصوص دیپلماسی علمی نیز صادق است.

وی یادآور شد: در حوزه علوم زندگی و زمین دانشگاه علم و صنعت ایران سهم بیشتری از کل تولید علم اش در رده کمیت علم برتر ۱ درصد، ۱۰ درصد و ۵۰ درصد برتر قرار گرفته است. این شاخص یک شاخص نسبی است و نشان می دهد که چه سهمی از کل تولید علم دانشگاه در کدام طبقه قرار گرفته است.

سرپرست ISC گفت: حدود ۲ درصد از کل تولید علم دانشگاه علم صنعت در حوزه علوم زندگی و زمین در زمره تولیدات علمی یک درصد برتر دنیا قرار گرفته است. ۱۰ درصد این تولیدات در زمره مقالات ۱۰ درصد برتر دنیا قرار گرفته است و ۴۴ درصد این تولیدات در زمره مقالات ۵۰ درصد برتر دنیا قرار دارد.

دانشگاه

تعداد مقالات یک درصد برتر

سهم علم ۱% برتر از کل علم دانشگاه

تعداد مقالات ده درصد برتر

سهم علم ۱۰% برتر از کل علم دانشگاه

تعداد مقالات پنجاه درصد برتر

سهم علم ۵۰% برتر از کل علم دانشگاه

دانشگاه تهران

۳

۰.۳%

۵۷

۵.۴%

۴۲۹

۴۱.۲%

دانشگاه تربیت مدرس

۱

۰.۲%

۲۶

۶%

۱۸۳

۴۲%

دانشگاه شیراز

۱

۰.۱%

۱۶

۳.۸%

۱۲۳

۳۰.۱%

دانشگاه فردوسی مشهد

۱

۰.۳%

۱۵

۴.۴%

۱۳۱

۳۸.۶%

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱

۰.۲%

۱۵

۵%

۱۱۷

۳۹.۱%

دانشگاه تبریز

۱

۰.۴%

۱۷

۶.۸%

۱۱۰

۴۳.۷%

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲

۱%

۱۲

۶.۸%

۶۷

۳۷.۴%

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱

۰.۶%

۱۴

۸.۲%

۷۵

۴۳.۵%

دانشگاه شهید بهشتی

۱

۰.۵%

۹

۸%

۴۱

۳۸%

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲

۱.۹%

۱۱

۹.۷%

۴۷

۴۳.۸%

دانشگاه اصفهان

۰

۰.۱%

۴

۴%

۳۰

۲۸.۲%

زمان انتشار: ۲۶ تیر, ۱۳۹۵

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو