زمان انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۴ -

معاون فرماندار نور:

مشکلات پسماندهای روستایی ،شهری و پسماندهای ویژه سبب آلودگی منابع آب و خاک

سعید یزدانی ‌گفت :مشکلات موجود در زمینه پسماندهای روستایی شهری و پسماندهای ویژه (بیمارستانی) سبب آلودگی منابع آب و خاک هستند.

به گزارش خبرنگارسرای نور؛سعید یزدانی در جلسه کمیته پسماند شهرستان با اشاره به وضعیت رضایت بخش سایت زباله شهرستان آن را نشان از آگاهی و درایت مدیران ذیربط دانست و گفت: ما در مقایسه با شهرستان های دیگر استان وضعیت بهتری داریم .اما،تا رسیدن به حد مطلوب و ایده آل فاصله زیادی داریم. وی با تأکید به اجرایی شدن مصوبات جلسات قبل، تشکیل شرکت پسماند را از اولویت ها دانست و افزود: مشکلات موجود در زمینه پسماندهای روستایی شهری و پسماندهای ویژه (بیمارستانی) باعث آلودگی منابع آب و خاک هستند و در این راستا مدیریت جدی و اصولی به دفع پسماند، لزوم تفکیک از مبدأ و بازیافت را برای کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از پسماندها که به طور مستقیم و غیرمستقیم ،سلامت جامعه را تهدید می کند را خواستار شد.‌دراین جلسه مصوب شد شهرداری نوربه منظور بررسی آخرین اقدامات برای بهبودی وضعیت سایت زمین زباله شهرستان وتشکیل شرکت مدیریت پسماندظرف مدت پانزده روزبرای برگزاری جلسه اقدام نماید.همچنین ازدیگرمصوبات جلسه پاکسازی حریم جاده ها توسط اداره راه وشهرسازی،ساخت کانال بتنی به منظور هدایت شیرابه ها به مدت سی روزکاری‌ توسط شهرداری نور .دراین جلسه مقررشداعتبارات پسماندشهرداری بلده از مجموع اعتبارات شهرستان جدا و به شهرداری بلده تخصیص داده شود.

کلیدواژه ها:
زمان انتشار: ۹ آذر, ۱۳۹۴

مطالب مرتبط


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو