زمان انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

اشتغال ۷۹۰ هزار نفر در سال ۹۶/ جمعیت فعال به ۴۰ درصد افزایش یافت

مقایسه آماری شاخص‌های نیروی کار حاکی از آن است که در سال گذشته به جمعیت شاغل کشور ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر و به جمعیت بیکار کشور نیز ۶ هزار و ۸۰۸ نفر اضافه شده است.

به گزارش خبرنگار سرای نور،بررسی نتایج شاخص‌های نیروی کار در سال ۹۶ نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی یعنی مجموع جمعیت شاغل و بیکار از ۳۹.۴ درصد در سال ۹۵ به ۴۰.۳ درصد در سال ۹۶ رسید تا جمعیت فعال کشور معادل ۰.۹ درصد افزایش یابد.

جمعیت فعال که با شاخص نرخ مشارکت اقتصادی شناخته می‌شود، از ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر در سال ۹۵ با افزایش ۷۹۷ هزار و ۳۶۹ نفر، به ۲۶ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۸۱۹ نفر در سال ۹۶ افزایش یافت.

اما از مجموع جمعیت فعال در سال گذشته، ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۱۳ نفر تعداد شاغلان و ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۰۶ نفر جمعیت بیکاران هستند.

مقایسه جمعیت شاغل و بیکار در سالهای ۹۶ و ۹۵ حاکی از آن است که در سال گذشته هم جمعیت شاغل کشور افزایش یافت و هم به جمعیت بیکار کشور افزوده شد.

به این ترتیب، جمعیت شاغل کشور در سال گذشته ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر افزایش پیدا کرد؛ از طرف دیگر در سال گذشته به جمعیت بیکار کشور نیز ۶ هزار و ۸۰۸ نفر نسبت به سال ۹۵ اضافه شد تا تعداد بیکاران به استناد آمارهای مرکز آمار ایران از ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر در سال ۹۵ به ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۰۶ نفر در سال ۹۶ برسد.

البته به رغم افزایش تعداد بیکاران در سال گذشته اما به دلیل افزایش جمعیت فعال و رشد تعداد شاغلان، نرخ بیکاری در سال ۹۶ با ۰.۳ درصد کاهش از ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ به ۱۲.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز با کاهش ۰.۶ درصدی از ۲۵.۹ درصد در سال ۹۵، در سال گذشته به ۲۵.۳ درصد رسید.

بر این اساس، از مجموع جمعیت ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار نفری بیکار در سال ۹۶، یک میلیون و ۷۵۶ هزار و ۱۳۵ نفر از بیکاران در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند.

مقایسه شاخص‌های نیروی کار در سال‌های ۹۵ و ۹۶

شاخص

۱۳۹۶

 نرخ

۱۳۹۵

نرخ

۹۶نسبت به۹۵

جمعیت فعال

۲۶۵۸۸۸۱۹

۴۰.۳

۲۵۷۹۱۴۵۰

۳۹.۴

۰.۹+

جمعیت شاغل

۲۳۳۷۸۶۱۳

۳۵.۵

۲۲۵۸۸۰۵۲

۳۴.۵

۱+

جمعیت بیکار

۳۲۱۰۲۰۶

۱۲.۱

۳۲۰۳۳۹۸

۱۲.۴

۰.۳-

بیکاران ۱۵ تا ۲۹ ساله

۱۷۵۶۱۳۵

۲۵.۳

۱۸۲۷۵۲۵

۲۵.۹

۰.۶-

کلیدواژه ها:
زمان انتشار: ۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷

مطالب مرتبط


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو