زمان انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ -

جمعیت جهان تا پایان قرن از مرز ۱۱ میلیارد نفر عبور می کند

طبق گزارش جدید سازمان ملل، جمعیت جهان تا پایان قرن کنونی به ۱۱.۲ میلیارد نفر خواهد رسید.

سرای نور؛طبق گزارش سازمان ملل جمعیت جهان از ۷.۳ میلیارد نفر به ۹.۷ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ خواهد رسید و تا پایان قرن میانگین به ۱۱.۲ میلیارد نفر می رسد.

آسیا با جمعیت فعلی ۴.۴ میلیارد نفر احتمالا پرجمعیت ترین قاره جهان باقی خواهد ماند که پیش بینی می شود در اواسط قرن به ۵.۳ میلیارد نفر برسد اما تا پایان قرن جمعیت آن به ۴.۹ میلیارد نفر کاهش یابد.

جان ویلموث، مدیر بخش جمعیت سازمان ملل، در این باره می گوید: «این احتمال که رشد جمعیت جهان در طول این قرن به پایان برسد، ۲۳ درصد است.»

رشد جمعیت جهان در این قرن به پایان نخواهد رسید مگر آنکه نرخ زادوولد بی سابقه در مناطقی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا کاهش یابد.

طبق الگوهای جمعیت شناختی برآورد می شود که جمعیت جهان در سال ۲۱۰۰ بین ۹.۵ تا ۱۳.۳ میلیارد نفر باشد.

کلیدواژه ها:
زمان انتشار: ۲۰ تیر, ۱۳۹۶

مطالب مرتبط


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو