زمان انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ -

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان شد

براساس آمارهای متغیرهای پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 104 هزار و 790 میلیارد تومان رسیده که گویای رشد 25.3 درصدی در 9 ماهه امسال است.

به گزارش سرای نور؛ براساس آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، مجموع دارایی‌ خارجی بانک مرکزی در پایان آذر ماه امسال به ۳۳۵ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۴٫۷ درصد کاهش داشته است.

همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶۱ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان محاسبه شده که سهم دولت ۳۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ۲۵ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان است.

بدهی دولت به بانک مرکزی در ۹ ماهه امسال ۴۵٫۳ درصد افزایش و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی ۷ درصد کاهش یافته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم عجیب و قابل توجه ۱۰۴ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان رسیده که رشدی ۲۵٫۳ درصدی نسبت به اسفند ماه ۹۴ نشان می‌دهد. در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه امسال رشد بدهی بانک‌ها به بانک  مرکزی ۲۶٫۳ درصد بوده است.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی ۱۲۷ هزار و ۹۰ میلیارد تومان درج شده که ۱۲۰ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان سپرده قانونی و ۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان سپرده دیداری است.

سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز با ۱۱٫۹ درصد افزایش ۳۷ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان است که سهم دولت ۳۳ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات اعتباری ۴ هزار و ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

جمع کل دارایی‌های بانک مرکزی به ۵۱۸ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۴٫۹ درصدی در ۹ ماهه امسال داشته است.

عنوان ارقام به میلیارد تومان درصد تغییر نسبت به اسفند ۹۴
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۳۳۵ هزار و ۲۹۰ ۴٫۷-
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶۱ هزار و و ۱۶۰ ۱۷٫۵
بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۵ هزار و ۴۷۰ ۴۵٫۳
بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی ۲۵ هزار و ۶۹۰ ۷-
بدهی بانک‌ها به بانک  مرکزی ۱۰۴ هزار و ۷۹۰ ۲۵٫۳
سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۲۰ هزار و ۶۸۰ ۱۸٫۴
سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۶ هزار و ۴۱۰ ۱۲٫۵
سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ۳۳ هزار و ۸۳۰ ۱۴٫۳
سپرده شرکت‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی ۴ هزار و ۲۰ ۴٫۵-
جمع کل دارایی‌های بانک مرکزی ۵۱۸ هزار و ۱۴۰ ۴٫۹
کلیدواژه ها:
زمان انتشار: ۲۹ بهمن, ۱۳۹۵

مطالب مرتبط


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو