زمان انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۵ -

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات؛

روزنامه «شرق» به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع مجرم شناخته شد

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات از بررسی پرونده روزنامه شرق در این دادگاه خبر داد و گفت: این روزنامه دو عنوان اتهامی داشت که بابت انتشار مطالب خلاف واقع مجرم شناخته شد.

به گزارش سرای نور؛ علی اکبر کسائیان با اشاره به برگزاری جلسه امروز دادگاه مطبوعات، افزود: جلسه امروز دادگاه مطبوعات به ریاست قاضی محمدی کشکولی و در شعبه ۹کیفری یک استان تهران پیرامون رسیدگی به ۴۴ پرونده برگزار شد.

وی به پرونده سایت صراط نیوز اشاره و تصریح کرد: این سایت به اتهامهای انتشار مطالب محرمانه و نشر مطالب خلاف  بااکثریت آراء مجرم شناخته شد.اتهام دیگر نیز توهین بود که  با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.ضمناهیئت منصفه دادگاه مطبوعات متهم را  به اتفاق آرا مستحق تخفیف ندانست.

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات به پرونده سایت شهدای ایران اشاره کرد و افزود: این سایت به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

وی از بررسی پرونده روزنامه شرق در دادگاه مطبوعات خبر داد و گفت: این روزنامه به اتهام افترا با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد اما در دومین مورد اتهامی یعنی نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیئت منصفه با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

کسائیان اظهار داشت: پرونده بعدی، پرونده نشریه شروع بود که به اتهام افترا مجرم شناخته شد و از اتهام نشر مطالب خلاف واقع تبرئه شد.

منبع:مهر

زمان انتشار: ۲۶ دی, ۱۳۹۵

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو