زمان انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۴ -

معاون فرماندار نور:

طوفان شدید با سرعت ١١٠ کیلومتر در شهرستان نور

سعید یزدانی گفت : باد و طوفان با سرعت بین ٩٤ تا ١١٠ کیلومتر سبب خسارت در شهرستان نور شد.

به گزارش خبرنگارسرای نور؛

سعید یزدانی بیان‌داشت: طوفان شدید با سرعت حدود ١١٠ کیلومتر در شهرستان نور سبب خسارت به منازل مسکونی و دامداری شد . وی افزود:براثرشکستن درختان سیم های برق قطع شد و امور برق شهرستان و شرکت توزیع غرب مازندران با ٣٠ اکیب این مشکل رادر شهرستان رفع نمودند. سعیدیزدانی اظهارداشت:مشکل قطع شدن آب شهرستان در حدود ٢٤ ساعت نیز رفع شد. رئیس برق شهرستان نور گفت: عامل اصلی قطع شدن برق افتادن درختان مزاحم ، تابلو های تبلیغاتی و سقوط سقف های ساختمان بر روی تأسیسات برق بوده است . توکلی شهردار رویان نیز در مورد خسارت وارده گفت : به سقف مغازه ها و واحد های مسکونی از ٢٠ تا ٨٠ درصد وهمچنین به تابلو های تبلیغاتی ،تیرروشنایی،تابلوهای شناسایی وتبلیغاتی مغازه ها وبانکها،بخشی ازفضای سبزودرختان‌ نیزدررویان خسارت واردشده که تاکنون حدودچهارصدمیلیون تومان برآوردشده است.

کلیدواژه ها:
زمان انتشار: ۱۴ آذر, ۱۳۹۴

مطالب مرتبط


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو