زمان انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

اعتراض تراکتورسازی به حکم کمیته انضباطی

باشگاه تراکتورسازى به حکم کمیته انضباطی برای دیدار این تیم برابر پرسپولیس واکنش نشان داد.

سرای نور؛از سایت باشگاه تراکتورسازی، در پى صدور حکم کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال پیرامون مسابقه تیم‌هاى تراکتورسازى و پرسپولیس باشگاه تراکتورسازى مراتب اعتراض رسمى و قانونى خود را جهت تجدید نظر در این حکم اعلام کرد که مشروح این بیانیه در زیر آمده است:

بررسى مستندات و تصاویر تلخ مسابقه روز جمعه نشان مى دهد که بدون تردید فحاشى و توهین‌هاى ناشایست هواداران میزبان به صورت منظم و سازمان یافته با برنامه ریزى قبلى صورت پذیرفته و امکان مسامحه و مماشات در قبال چنین بى اخلاقى وسیع و گسترده اى وجود ندارد.

حکم کمیته انضباطى که مى بایست موجب اصلاح فضاى مسموم فعلى و پیشگیرى از تکرار چنین وقایع تلخى گردد مع الاسف نسبت به باشگاه متخلف بسیار مهربانانه و نسبت به مردم شریف آذربایجان دور از انصاف و عدالت است.

سوال اینجاست که وقتى وقوع جرم واضح و روشن بوده و مجرم معین و مشخص است چگونه احکام صادره شامل مجرمین و مرتکبین مسلم این اتفاق نگردیده است؟

مباشرت کانون هواداران باشگاه پرسپولیس در این اتفاق قابل انکار نبوده و نیست اما در قبال چنین تخلف بزرگى که موجب توهین به میلیون‌ها نفر از مردم شریف ایران گردیده صدور چنین حکم مهربانانه اى چه معنى و مفهومى دارد؟

باشگاه تراکتورسازى در این موضوع مطالبه اى بیش از حق قانونى خود نداشته اما بر مبناى قانون و عطف به مقررات بین المللى فوتبال که شدیدترین برخورد را با جرایم مرتبط با موضوع نژادپرستى و توهین به اقوام پیش بینى نموده خواستار تجدید نظر موثر و منصفانه در این حکم عجیب مى باشد.

لذا از مسئولین محترم فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطى درخواست می‌شود ضمن برخورد شدید با باشگاه متخلف که قطعا فراتر از یک محرومیت کوتاه تشریفاتى است ضمن معرفى عاملان و مسببان این واقعه مجازات این اشخاص نیز بر اساس وسعت جرم اعلام گردد.همچنین در صورتى که نسبت به خواسته به حق این باشگاه توجهى صورت نگیرد از ظرفیت هاى قانونى جهت احقاق حق خود در محاکم داخلى و بین المللى بر اساس مقررات و ضوابط استفاده خواهیم نمود.

کلیدواژه ها:
زمان انتشار: ۱۳ دی, ۱۳۹۶

مطالب مرتبط


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو